Vasile-Valentin
DANELIUC

Consilier local
Președintele Comisiei pentru administrație publică locală, muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, gospodărie comunală, apărarea ordinii și liniștii publice
Partidul Politic:
PNL (Partidul Național Liberal)
Sari la conținut