Ioan
BUCEAC

Consilier Local
Membru în Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, activități economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism
Partidul Politic:
PNL (Partidul Național Liberal)
Sari la conținut