Grigorie
ZAIEȚ

Consilier Local
Secretarul Comisiei pentru administrație publică locală, muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, gospodărie comunală, apărarea ordinii și liniștii publice
Partidul politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut