Beniamin-Petrică VOVCIUC

Consilier Local
Membru Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, activități economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism
Partidul Politic:
USR (Uniunea Salvați România)
Skip to content