Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

  • „Centru social de zi pentru persoane vârstnice în sat Bobeica, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”, în valoare de 383.296,76 lei finanțat prin PNDR.
  • „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural în comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”, în valoare de 2.565.100 lei, finanțat prin CNI.
  • ,,Achiziție buldoexcavator în vederea întreținerii domeniului public în comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”. Investiția se încadrează în măsura acreditată prin PNDR 2014 – 2020, iar valoarea totală a obiectivului de investiție este de 563.580,66lei.
  • „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIS-BRODINA” comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava, în valoare de 6.969.899 lei, finanțat prin Programul National de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009.
  • „MODERNIZARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ ȘI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BRODINA DE SUS”, comuna Izvoarele-Sucevei, județul Suceava, în valoare de 1.075.660 lei, finanțat prin PNDL.
  • „MODERNIZARE ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL BOBEICA”, comuna Izvoarele-Sucevei, județul Suceava, în valoare de 1.214.593 lei, finanțat prin PNDL.
  • ,,MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDEȚUL SUCEAVA”, în valoare de 957.314 lei , finanțat prin PNDL.
Sari la conținut