Şcoala Gimnazială ,,Ion Aflorei’’ Izvoarele Sucevei

Pe raza comunei Izvoarele Sucevei funcționează următoarele unități de învățământ :

 • Școala Gimnazial „ Ion Aflorei” care este  școală cu personalitate juridică și are ca structuri  Grădinița cu Program Normal Izvoarele Sucevei, grupă mixtă, 1 educatoare;
 • Școala Primară Bobeica , învățământ simultan 5 clase, 1 învățătoare;
 • Grădinița cu Program Normal Bobeica, grupă mixtă, 1 educatoare;
 • Școala Primară Ploșcii, învățământ simultan 3 clase, 1 învățătoare;
 • Școala Gimnazială Brodina de Sus, 2 învățătoare , 4 diriginți;
 • Grădinița cu Program Normal Brodina de Sus, grupă mixtă, 1 educatoare;
 • Școala Primară Buc, învățământ simultan 5 clase, 1 învățătoare;
 • Școala Primară Cununa, învățământ simultan 5 clase, 1 învățătoare;
 • Școala Primară Salaș, învățământ simultan 5 clase, 1 învățătoare;
 • Școala Gimnazial „ Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei , 3 învățătoare , 3 diriginți ( simultan 2 clase de gimnaziu începând cu anul școlar 2021 – 2022 ).

Transportul elevilor și al preșcolarilor se realizează cu 2 microbuze școlare , unul in satul Brodina ce aduce elevii și preșcolarii din cătunele Buc, Cununa, Salaș, Priciuca la școala Gimnazială și GPN Brodina de Sus  și al doilea microbuz deservește satele Bobeica și Izvoarele Sucevei.

În anul școlar 2022 – 2023  efectivele de elevi și preșcolari se prezintă astfel:

Şcoala/clasa

CP

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Total

Izv. Sucevei

7

5

9

11

8

16

4

10

 

15

85

Brodina de Sus

7

12

 

3

4

2

16

 

8

 

8

14

74

Bobeica

2

3

3

 

3

6

 

 

 

 

17

Buc

1

3

1

2

1

 

 

 

 

8

Cununa

2

0

1

1

3

 

 

 

 

7

Ploşcii

1

2

0

3

 

0

 

 

 

 

6

Salaş

3

3

2

5

1

 

 

 

 

14

TOTAL

23

28

19

29

21

32

12

18

29

211

Învățământ preșcolar:

 • GPN Sucevei             = 16
 • GPN Brodina de Sus        = 26
 • GPN Bobeica                   = 12                                    

                                    TOTAL    = 54

cl. CP- I- IV  =  120

cl.  V – VIII   =    91

        TOTAL=   211

Total  efective :  preșcolar + primar + gimnaziu = 265  elevi

1.Repere istorice

A aborda istoricul școlii nu este deloc un lucru ușor. Și asta din lipsă de documente. Până în anii 1940 satul Izvoarele Sucevei (pe atunci İZVOR) a făcut parte din comuna Șipotele Sucevei. Al II-lea război mondial a condus la modificarea frontierei de stat cu Uniunea Sovietică și astfel s-a înființat comuna Izvoarele Sucevei.

La Șipotele Sucevei, grație eforturilor depuse de Iraclie Porumbescu, a funcționat o școală parohială încă din anii 1851-1852.

La Izvoarele Sucevei, prima școală a fost înființată în anul 1908, după spusele cetățenilor în vârstă (Daneliuc Mihai, născut în 1923), școală care era amplasată în preajma gospodăriei Stasiuc Toader. Dintr-un document aflat în arhiva Parohiei Izvoarele Sucevei, emis de Inspectoratul școlar al regiunii Cernăuți, din 1923, reiese că preotul paroh din Șipotele Sucevei, Vasile Antimovici, primește dreptul de o preda învățământul de religiune la școala din satul Izvor, ceea ce ne face să deducem că această instituție exista deja.

După primul război mondial s-a construit local nou de școală. Din perioada interbelică reține atenția numele învățătorului-director Dulgher Eugen, de care își amintesc toți bătrânii satului.

În timpul celui de-al doilea război mondial localul de școală a ars, rămânând doar pivnița, care astăzi, din lipsă de resurse financiare, este în paragină. De asemenea, a supraviețuit și magazia de lemne, zidită din piatră de râu, pe vremea stăpânirii austriece. După război, prin contribuția efectivă a cetățenilor s-a ridicat un alt local de școală, din lemn, cu hol, două săli de clasă și cancelarie. În anii 1946/1947 elevii aduceau produse alimentare și femeia de serviciu le pregătea o gustare la ora zece.

Prin creșterea efectivelor de elevi (vezi tabelul de mai jos),spațiul de învățământ a devenit neîncăpător. Prin urmare, în anii 1962/1963, cu contribuția esențială a cetățenilor, s-a construit un nou local de școală, cu etaj, din lemn. Școala cuprinde 10 săli de clasă, sala profesorilor, bibliotecă, secretariat, holuri.

În anul 2002 acoperișul a fost înlocuit cu tablă suedeză. Marele inconvenient al acestui spațiu este că unele săli de clasă nu sunt decomandate.

În anul școlar 1945/1946 au funcționat clasele III-VII. În anul școlar 1948/1949 se revine la clasele I-IV. În anul școlar 1958/1959 se înființează clasa a V-a, pentru ca în anul școlar 1960/1961 să se generalizeze învățământul de șapte clase. De menționat că în anii 1959/1960 toate înscrisurile din cataloagele consultate erau în limba ucraineană.

În anul școlar 1964/1965 se generalizează învățământul de opt ani. În anul școlar 1975/1976 se generalizează învățământul de zece ani. În anul școlar 1990/1991 se revine la învățământul de opt ani, iar promoția clasei a VIII-a din iunie 1999 susține pentru prima dată examen de capacitate la școala cu clasele I-VIII Moldova Sulița. În 2003 centrul de capacitate se transfer la școala cu clasele I-VIII Fundu Moldovei, iar începând cu anul școlar 2007/2008 elevii din clasele a VII-a și a VIII-a susțin teze cu subiect unic la limba și literatura română, matematică și geografia României sau istoria Românilor. Din 2010 se susține Evaluarea Națională la disciplinele Lb. română și Matematică, clasa a VIII a , în școală.

Începând cu anul școlar 2012 – 2013 se introduce clasa pregătitoare în învățământul primar.

 

Dinamica populației școlare - Școala Izvoarele Sucevei

Anul/clasa I      II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X

1945/1946              17   12   10     2    12

1949/1950 26   29  21   13

1954/1955 22   15  11   13

1959/1960 35   24  28   25   18   18

1964/1965 26   38  22   28   39   43    33    49

1969/1970 35   33  21   23   38   38    55    30

1974/1975 22   23  19   25   48   50    36    30     27

1979/1980 22   22  17   20   35   36    38    25     34  29

1984/1985 20   17  30   19   22   22    33    29     24  24

1989/1990 15   18    8   23   29   23    25    29     21  11

1994/1995 17   11  18   20   18   23    27    12

1999/2000   8     8  14   12   25   27    18    25

2000/2001 11     8    8   14   18   25    25    18

2001/2002 24     8    7     9   19   16    22    18

2002/2003   8   22    8     8   16   18    17    20

2003/2004 15   11   21    7   14   15    19    14

2004/2005 17   15   11  21   17   14    15    19

2005/2006 17   14   15  16   20   14    10    12

2006/2007 13   18   14  15   23   21    13    10

2007/2008   8   13   18  14   18   23    19    13

3008/2009 22     8   13  18   17   16    23    19

2009/2010   8   22     8  13   21   17    18    23

2010/2011 14     9   22  10   14   18    16    18

2011/2012   7    14  10  23   16   14    17    16   cl. preg.

2012/2013   4      7  15  11    23  16    15    17      18

2013/2014  18     4   7   14    19  23    16    15        4

2014/2015   7    17   5     8    18  15    23    16      13

2015/2016  13     6  17    4    15  17    15    23        6

2016/2017    7   12   9   17    10  14    19    15        0

2017/2018    0     5  13    8    19  10    14    18       15

2018/2019  15     0   4   12    13  19    10    14         7

2019/2020    8   15   0     4    16  12    19    10       12

2020/2021  12     8  15    1    10  17    12    19       10

2021/2022    9   12   8   15      4  10    15    12         4

2022/2023    5     9  11    8    16    4    10    15         7

2.Personal didactic

În anul școlar 2022-2023 procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă formată din 32 cadre didactice, 3 cadre didactice auxiliare și 13 cadre  nedidactice   pentru 20 formațiuni de studiu.

Distribuția după statut a personalului didactic angajat:

Personalul didactic angajat

Total

Preșcolar

Primar

Gimnazial

Titulari ai școlii

23

3

9

11

Suplinitori calificați

4

0

0

4

Suplinitori necalificați

1

0

0

1

Personal didactic asociat/pensionari

4

0

2

2

TOTAL

32

3

11

18

 

Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Personalul didactic angajat

Total

Preșcolar

Primar

Gimnazial

Gradul I

21

2

10

9

Gradul II

3

0

1

2

Definitivat

3

1

0

2

Debutanți

5

0

1

4

TOTAL

32

3

12

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Personal didactic auxiliar și nedidactic

Personal didactic auxiliar

Total posturi

Secretar

Administrator financiar

 

Bibliotecar

3

1

1

1

 

Personal nedidactic

Total posturi

Îngrijitor școlar

 

Șofer

 

Muncitor

8,75

3,75

1

4

Sari la conținut