Anunt
Stimați contribuabili, vă comunicăm că începând cu data de 07.01.2019
vă puteți prezenta la caseria instituției

primăriei Comunei Izvoarele Sucevei pentru a achita impozitele și taxele locale.' 

PRIMÃRIA IZVOARELE SUCEVEI
PRIMAR,
MIHAIL MECHNO

banner sipoca35

Facebook Izvoarele Sucevei